Türkiye nin Şırınga / Enjektör , Kan Tüpü, Serum Seti Fabrikası

Serum Seti – İnfüzyon Set hastaya takılan parenteral solüsyonların steril bir şekilde hastaya entegre edilmesini sağlamak için kullanılır. Serum (İnfüzyon) setlerinin kalitesi ne derece yüksekse uygulama rahatlığı da o derece yüksektir. İnfüzyon setler standart serum uygulamalarında ve özel kan transferlerinde kullanılır. Damar yoluyla verilecek tüm tıbbı işlemlerde tercih edilen bu medikal ürün tüm hastalara uygulama sırasında gerekli olan bir sağlık ürünüdür. Kullanım alanı oldukça geniştir ve cerrahi müdahaleden kemoterapi ilaçlarının enjekte edilmesine kadar bir çok alanda kullanılan medikal bir aparattır.

Serum Seti Özellikleri

Serum olarak yapılan tüm uygulamalarda yani damar yolu enjekte uygulamalarında serum setine ihtiyaç duyulur. Ürün ilaç ile damar yolu arasında köprüyü oluşturur ve akışın düzenli bir aralıkla ilerlemesini sağlar. İnfüzyon seti ilacın verilme dozunun ayarlanmasını sağladığı gibi damar yolunun az tahribata uğraması için de tercih edilir.
Değiştirilebilir serum setleri sayesinde hastaya açılan tek damar yolu ile birden fazla kez damar üzerinden ilaç verilmesi mümkün kılınır. Setin hava yapmaması kaliteli plastikten ve standartlara uygun olarak üretilmesi de uygulama sırasında ilaç zayiatının en aza inmesine olanak sağlamaktadır.
Serum Setlerinin aracılık ettiği çözeltilerin oranları ve yoğunlukları birbirinden farklı olabilmektedir. Doğru serum seti tüm çözelti yoğunluklarında en üstün performansı göstermelidir.
TTT World güvencesiyle üretilen serum setleri phthalate içerme, nontoksik yani zehirlenme önleyici yapıya sahip, biyo uyumlu ve apirojen uyumlu hammaddelerin bileşimlerinden üretilmektedir.
Her bir serum seti enfeksiyon ve bakteriyel riskin önene geçmek için etilen oksit gazı ile steril edilmektedir.

Bu doğrultuda;
• Standart hava yollu olma özelliği içerir,
• Işığa duyarlı bir yapı,
• Solüsyon filtre özelliği


Setlerin uygulaması için iki farklı türde ilaç formu bulunmaktadır. Şişe infüzyon çözeltileri ve torba infüzyon çözeltileri için uygulamaya uygundur.

İnfüzyon Setleri Nerelerde Kullanılır?

Serum setleri vücuda damar yolu aracılığı ile ilaç verilen her hastalık tedavisinde tercih edilmektedir. Özellikle düzenli uygulamaya tabi olan hastalıkların tedavisinde vazgeçilmeyen tıbbı destek ürünleri arasında başta yerini alır. İmmün sistem hastalıkları tedavisinde sıklıkla tercih edilen ıvıg uygulamalarında kullanılan yoğun çözelti damarların ve setin tıkanmasına neden olabilmektedir. Bu gibi
durumlarda setin kaliteli olması ve kullanım kolaylığı sağlaması hasta için hayati önem taşır.

Uygulama kolaylığı için ölçülerinin de önemli olduğunu belirtmek gerekir. Kan değişimlerinde, direkt kan veriminde sıvı çözeltide yoğunluk olarak farklı olan kanın ve sıvının kolay aktarımı kaliteli bir set ile mümkün olabilmektedir. Ayrıca diğer bir makalemiz olan 3 katlı maske ürünümüzü burdan inceleyebilirsiniz.

Setleri Kullanılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Doğru uygulama yapıldı ise Serum Seti sorunsuz bir şekilde hava yapmadan kullanılabilir. Ancak uygulamada hata varsa ve set içinde hava baloncukları oluştuysa set değiştirilip yeni bir set takılmalıdır.
• Çözeltilerin yoğunluğuna bağlı olarak setler düzenli aralıklarla kontrol edilmeli gerekli görüldüğünde bekletme yapmadan değiştirilmelidir.
• Damar yolunun doğru açılması set aracılığı ile alınan ilacın direkt olarak vücuda iletilmesini sağlar. Damar yolu doğru bir şekilde açılmadıysa serum seti ilaç aktarımında başarılı olamaz.
• Damar yolu ile kaynaklı sorunlarda hemşire veya hemşir tarafından kontroller sağlanmalıdır.
• Hasta eğer uzun süre aynı set ile ilaç alımına devam ettiyse hijyenik nedenlerle setin hiçbir sorun olmasa dahi değiştirilmesinde fayda vardır.
• Serum setleri damar yolunda bulunan kelebek set aracılığı ile ilaç arasında köprü yaptığınızda eğer hatalı bir aktarım yaparsanız damardan kan sızıntısı set de görülebilir.
• İnfüzyon seti tek kullanımlıktır. Uzun süre kullanılması önerilmez, değiştirme noktasında sağlık personellerinin tereddüt etmemesi gerekir.
• Doğru medikal ürünün doğru zamanlarda kullanılması uygulama yapan sağlık personeli ve tedavi gören hasta için iyi bir tedavi deneyimi ve uygulama kolaylığı sağlayacaktır.
• Setler çıkartılırken ilacın bitip bitmediği kontrol edilmeli yine çözeltinin set borusu içinde hava yapmasına izin vermeden uygulama sonlandırılmalıdır.
• Steril ambalajın içerisinden infüzyon set çıkartılırken dikkat edilmelidir, PVC (Polivinilklorür) hortumuna darbe ve kırma durumu verilmeden çıkarılır.

Damar yolundan çıkartılan serum setinin bir daha takılmaması olası enfeksiyon risklerinin önüne geçmek için oldukça önemlidir.

 

 

Menüyü Aç
Türkiye İngilizce Fransa Rusya